Nyheder fra DJ

30. sep. 2022
Som medlem af DJ kan du i disse dage finde oktober-nummeret af Jæger i postkassen og online. Er du ikke medlem endnu, kan du læse den gratis appetitvækker her.
30. sep. 2022
Danmarks Jægerforbund afholder en række informationsmøder for relevante aktører angående Miljøstyrelsens høringsskrivelsen.
30. sep. 2022
Afrikansk svinepest er stadig en alvorlig trussel i Europa. Derfor skal alle danske jægere, som tager på jagtrejse, huske at følge Fødevarestyrelsens retningslinjer.
29. sep. 2022
Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder. Se kort over områderne her.
29. sep. 2022
Deltag i vores fotokonkurrence og vind præmier. Hver måneds vinder går videre til konkurrencen om at blive årets foto i Jæger.
28. sep. 2022
I samarbejde med Vejle kommune og SEGES afholder DJ den 5. oktober en gratis markvandring, hvor vi vil se på afgræsning og de græssende dyrs effekt på vildtets trivsel.
28. sep. 2022
Jagten er en pæredansk livsstil. Men jagten må aldrig give associationer til konkurrencesport, mener Miljø- og Fødevareudvalgets næstformand, Kasper Roug (S).
28. sep. 2022
Den 24. september gennemførtes sæsonfinalen for Det Gyldne Slip - Østjylland, denne gang hos Silkeborg og Omegns Buejægere.
28. sep. 2022
Ørneklubben inviterer juniorjægere på fugletur ved Ølsemagle Revle den 29. oktober. Med lidt held er der også chance for at se havørn og vandrefalk samt flere andre rovfugle.
27. sep. 2022
Er du usikker på de nye krav til riffelammo i de forskellige vildtklasser? Så fortvivl ej, for her kommer svarene på kuglevægt, anslagsenergi, mv. efter de nye regler.

Kredsnyheder

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/