Generalforsanling d. 8/2 2017   kl. 19.30  i Vostrup Efterskole,

Foreningen er vært for øl, vand, kaffe og et par stykke smørrebrød. Vi håber at se jer møde talstærk op.

Annonceres også i Tarm Ugeblad.


Dagsorden

  1.  Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
  6. Behandling sf indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter                                                                                                                                                                                               På valg er:  Ejler Kirkegaard  - Peter Schou og Herluf Ibsen
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt: alt kan diskuteres og intet kan bestemmes.

 

Efterlysning:

Vi mangler vandrepokalen i A - rækken, der er ingen der kan huske hvem der vandt den i 2015 

Lønborg - Vostrup Jagtforening.

Velkommen til vores jagtforening

Her er lige en lille orientering om Lønborg-Vostrup Jagtforening.
 
 Vi er en mindre Jagtforening på ca. 95 medlemmer.
 
Vi er 5 medlemmer i bestyrelsen).
 
Vores aktiviteter i løbet af året er som følger:
Lønborg-Vostrup Flugtskydebane: der skydes hver torsdag fra april til og med august.

 
Vi lejer jagten i Vostrup Plantage sammen med Hemmet Sdr. Vium Jagtforening.
 De 2 jagtforeninger deles ligelig om udgifter og indtægter.
Jagtforeningerne skiftes til at stå for afviklingen af jagten hver andet år,
der er ca. 5 fællesjagter om året.
Alle som er medlem af Lønborg-Vostrup- eller Hemmet-Sdr. Vium Jagtforeninger kan deltage i alle jagter, på alle jagter må hvert medlem invitere én gæst, (det kræver dog at man selv er tilstede) Nedlagt vildt råvildt og harer aftages af skytter til en fastlagt pris.
 Til hver jagt får man en Jagtdag - let frokost og du er i et bengæt alt dette koster
150 kr. pr. gang, pr. person uanset om det er en medlem eller en gæst.
 
Øen Høje Sande som ligger ud i nordvest når du står ved Skavenhus, lejer Lønborg-Vostrup af kommunen, der er lige underskrevet ny lejekontrakt i år for en 5 årig periode. Der er ca. 500 m  over til øen på den korteste afstand fra land.
man kan godt vade derover hvis man har waders på men det er bedst at have en skydepram hvis man har lokkeænder med.
Prisen er 150,00 kr. for en årskort.
Er der noget du er i tvivl om eller noget du vil vide mere om, eller du har lyst til at blive vist rundt på områderne så må du meget gerne ringe/maile til mig  så finder vi da et tidspunkt at vi begge har tid.
 
Vi har jo også en hjemmeside som fortæller om hvornår de forskellige aktiviteter finder Og hvem er er i bestyrelsensted.hjemmesideadressen er http://lv-jagtforening.dk/nyheder/
MVH Herluf Ibsen
Tlf. 28711379
Kasserer i Lønborg-Vostrup Jagtforening 
 
Det er Ejler Kirkegård som er formand.

Formålet med denne hjemmeside er at den skal give information om stort og småt , der vedrører jægere i Lønborg - Vostrup Jagtforening.