Følg os på Facebook Lønborg-Vostrup jagtforening

 
Lønborg – Vostrup Jagtforening indkalder til generalforsamling

D. 4/3-2020 i Lønborg-Vostrups fælleshus, Østerbyvej 3b kl. 19:30.
Foreningen vil være vært med smørrebrød og en vand/øl.
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 26 feb.
tarmvej-50@hotmail.com eller på Tlf.28924035
Vedtægter er revideret og skrevet om til et nutidsprog, dette skal godkendes på generalforsamlingen.
MVH. Bestyrelsen