Generalforsanling onsdag d. 7/2 2018  kl. 19.30  på Restaurant Skavenhus 

Dagsorden!

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
 6. Behandling sf indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter                                                                                                                                                                                            
 8. På valg er:   Marie Schou, Marie modtager genvalg, samtidig mangler vi 1 bestyrelsesmedlem  og 2 suplanter
 9. Valg af revisorer
 10. Indkomne forslag: Skal være Bestyrelsen i hænde, senest d. 1. februar
 11. Eventuelt: alt kan diskuteres og intet kan bestemmes.

 

Husk søndag d. 8/4 2018 fra 9 - 12

 Indskydning og skydning til løbende vildt på hjorteskydebanen i oksbøl.