LØNBORG - VOSTRUP JAGTFORENING TILBYDER SINE MEDLEMMER FØLGENDE JAGTE:

Bukkejagt:
Der trækkes lod om bukkejagt ved arbejdsdgaen i skoven søndag d. 7. april 2024 kl. 10.00.
Hvis der er ledige pladser efter arbejdsdagen kan disse købes for 600 kr. pr. lod.

Fællesjagt /hagljagt:  Jagtforeningen inviterer til fællesjagt i Styg Plantage i vinterhalvåret. Datoer for fællesjagtene  fremgår af "Aktivitetskalenderen for Lønborg - Vostrup Jagtforening".

Hjortejagt: Der er mulighed for at købe jagtkort til hjortejagt. Jagtene ligger i forskellige perioder og kan købes ved henvendelse til Gert Jensen mobilnr. 42 21 27 23. Se Aktivitetskalender for Lønborg - Vostrup Jagtforening.

Ande/gåsejagt: Der er mulighed for at købe jagtkort til ande/gåse- jagt på "Høje Sande". Jagtkort kan købes ved kasserer Henrik Andersen mobilnr. 21 67 65 81.

 

                                                                            IMG_5585.JPG            IMG_5584.JPG

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/